👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation - tabellerna 1-5 och 10

Skapad 2017-10-30 08:12 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Matematik
Vi arbetar med multiplikation och sambandet med addition. Vi kommer att fokusera på 1-5:ans och 10ans tabell.

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna:

 • arbeta med problemlösning med hjälp av multiplikation
 • se och använda dig av de mönster som finns inom multiplikation
 • multiplicera med 2, 5 och 10
 • kunna lösa uppgifter med flera räknesätt
 • sambandet mellan multiplikation och addition
 • ta hjälp av den kommutativa lagen i multiplikation

Vi kommer:

 • räkna i våra matteböcker
 • arbeta med problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • diskutera olika metoder och regler tillsammans med hjälp av EPA - metoden  

Bedömning

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du:

 • visa att du med hjälp av praktiskt material kan lösa uppgifter med multiplikation
 • visa att du med hjälp av praktiskt material kan lösa uppgifter som innehåller både multiplikation och addition
 • visa att du förstår att 2+2+2 är samma sak som 3*2
 • visa att du kan 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell

 

För att uppnå "mer än godtagbara kunskaper" ska du uppnå alla mål för "godtagbara kunskaper" och uppnå ett flertal av följande:

 • visa att du  har automatiserat metoden för att lösa uppgifter med multiplikation
 • visa att du har automatiserat metoden som innehåller både multiplikation och addition
 • utan hjälp av praktiskt material visa att du förstår sambandet mellan multiplikation och addition
 • visa att du kan använda en passande strategi vid problemlösning och motivera varför du har valt att använda just den strategien
 • visa att du kan 3:ans och 4:ans tabell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3