👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rull

Skapad 2017-10-30 08:22 i Södermalmsskolan Kristinehamn
På två lektioner ska man skapa en bil med trähjul.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Designa din egen bil som rullar utifrån givet material! Du har två lektioner på dig!

Innehåll

Uppgiften är begränsat till tvåslöjdtillfälle.

I början på lektionen får du följande material:

 • 4mm rundstav

 • 4st trähjul med 30 mm diameter

 • Tillgång till diverse spillbitar av trä

Du har tillgång till alla de verktyg i slöjdsalen som du är bekant med.

Målarbänken väntar på dig ;)

I detta lilla arbetsområde kommer du som elev bedömas i följande:

 • Hur du använder verktyg och maskiner.

 • Hur du finner lösningar för att komma vidare och hur du kombinerar de olika delarna för att finna en så bra lösning som möjligt.

 • Hur du väljer att formge ditt alster med hjälp av olika material, färger och former.

 • Hur du väljer att redogöra i slöjddagboken utifrån de givna frågorna nedan.

Glöm inte bort att det får vara roligt också!

Uppgiften är att tillverka något som med starthjälp kan rulla 170cm (över bänken där vi samlas).

Frågor som du ska besvara muntligt när testet har gjorts:

 • Vilka verktyg/maskiner har du använt?

 • Namnge någon teknik du använt?

 • Berätta om någon lösning du gjort?

 • Finns det något du skulle vilja gjort annorlunda?

 • Vad har påverkat designen på ditt ”rull”

Matriser

Sl
Rull år 8

F
E
C
A
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.