👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen årskurs 5

Skapad 2017-10-30 08:36 i Östra skolan Falun
Grundskola 5 Biologi Kemi
Under höstterminen kommer vi att arbeta med människans organ, puberteten, matens innehåll.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • respekterar andra människors egenvärde
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor   

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda kunskaper i biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen        

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Biologi

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

 

Kemi

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Läsa texter gemensamt
 • Titta på filmer
 • Diskutera
 • Rita
 • Kahoot

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga:

Se matris

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Samtalen i helklass och i grupp
 • Skriftliga arbeten i classroom
 • Redovisningar
 • Kahoot

Matriser

Bi Ke
Kroppen

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara
Samtala
samtala diskutera som rör hälsa… ställa frågor framföra och bemöta åsikter
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla resonemang
utvecklade eller välutvecklade
Använda information/skapa
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
viss
relativt god eller god
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen
grundläggande ge exempel på och beskriva Viss
goda eller mycket goda förklara och visa på enkla samband relativt god