👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning

Skapad 2017-10-30 08:48 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi tittar på befolkningsutvecklingen i världen och hur människan påverkar världen.

Innehåll


Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Sh Ge
Befolkning

Ej deltagit/saknas inlämning
F - nivå
Ej visat de nivåer som krävs
E - nivå
Enkelt, delvis, prövande, i huvudsak
C - nivå
utvecklat, relativt väl/god, förhållandevis
A-nivå
välutvecklat, välfungerande, varierat, väl underbygda
Geografiska begrepp
Vilka geografiska ord och begrepp du kan
Samspelet människa-natur
Vad du vet om samspelet mellan människa-samhälle-natur och kan resonera kring orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning
Geografiska verktyg
Hur du använder kartor och andra geografiska verktyg
Hållbarhetsfrågor
Hur du resonerar om ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Samhällsstrukturer
Vad du vet om olika samhällstrukturer