👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och tal, räknesätt och räknemetoder, Formula 7

Skapad 2017-10-30 09:01 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Utifrån boken formula 9
Grundskola 7 Matematik
Under detta område kommer vi att jobba med vårt talsystem, se och hantera mönster, storleksordna, de fyra räknesätten och avrundning.

Innehåll

Under 9-10 veckor kommer vi att jobba med de fyra räknesätten, talsystemet, avrundning och enkla mönster. Mycket fokus ligger på de fyra räknesätten. 

Uppgifter

 • Prov: Mönster och tal, räknesätt och räknemetoder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Mönster och tal, räknesätt och räknemetoder 2017, formula 7

Mönster och tal, räknesätt och räknemetoder 2017, åk 7

Träna mer
Klar just nu
Kan se mönster i olika figurer och tal
Förstår hur vårt talsystem är uppbyggt
Kan jämföra och storleksordna tal
Kan se samband mellan de fyra räknesätten
Kan göra beräkningar med räknesätten
Kan avrunda och göra överslag