Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 1

Skapad 2017-10-30 09:30 i Växthusets skola Uppsala
Pedagogisk planering för arbetsområde vatten i år 1 vt-16.
Grundskola 1 Bild Musik NO (år 1-3) Teknik
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde?

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • -Varför vatten och luft är så viktiga för livet på jorden.
 • -Vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • -Vattnets kretslopp
 • -Luftens egenskaper

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • experiment med luft och vatten som dokumenteras
 • se film om luft och vatten
 • göra en bild över vattnets kretslopp
 • läsa eller lyssna till faktatexter
 • delta i diskussioner och samtal om luft och vatten
 • sjunga sånger om luft och vatten

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Berätta om varför luft och vatten är livsviktigt
 • Vattnets olika former
 • Berätta om vattnets kretslopp
 • Berätta om några av luftens egenskaper


Detta visar jag genom att:

 • Delta i diskussioner om vatten och luft
 • Utföra experiment och dokumentera dem

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: