Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal - v.34-41

Skapad 2017-10-30 10:40 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Tal och räkning åk7
Grundskola 7 Matematik
I första kapitlet tal kommer vi att gå igenom matematiken grunder så som positionssystemet, de fyra räknesätten, räkna med decimaltal, multiplicera eller dividera med 10, 100 eller 1000. Och mycket mer.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Tal

 

 • Olika talsystem.

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt.

 • om delbarhet och om att faktorisera tal.

 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten.

 • Att räkna med de fyra räknesätten.

 • Om tal skrivna i decimalform.

 • Att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

 • Att avrunda tal.

 • Att göra överslagsberäkningar.

Material 

 1. Boken - Matte direkt åk 7, tredje upplagan.

 2. Arbetshäften

 3. Videogenomgångar på classroom

Formativ bedömning

Steg att kontrollera elevförståelse, och dess utveckling

 • Fördiagnos - kontrollera tidigare kunskaper åk 6.

 • Arbetsblad - för att kolla över förståelsen under arbetets gång, samt se om man behöver förstärka med extra genomgång. 

 • Kapitel diagnoser - för att se förståelse inför prov.

 • Kapitel prov -  för att se förståelsen för arbetsområdet.

 • Laborationer - för att undersöka elevers praktiska förmåga att lösa matematiska problem. 

 • Kahoot/socrative -  Kolla förståelsen av område eller efter genomgång, på ett effektivt och roligt sätt.

Planering - Kapitel 1 - Tal - v. 34-41 

Vecka

Kapitel

Det här ska du lära dig under veckan. 

Uppgifter

34

Kapitel 1 - Tal

 • Fördiagnos

Fördiagnos

35

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet


Grupp G/R - Grön kurs

 • Olika sätt att skriva tal

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet


1-8

9-17

18-231-9

10-14

15-20

21-33

36

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform

 

Grupp G/R - Grön kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform


24-29

30-58 

34-43

44-71

37

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Multiplicera och dividera med 10,100.

 • Avrundning

 • Överslagsräkning


Grupp G/R - Grön kurs

 • Multiplicera med 10,100,1000.

 • Dividera med 10,100,1000.

 • Avrunda heltal och decimaltal

 • Överslagsräkning


59-68


69-74

75-8072-81

82-90

91-104

105-110

38

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå kurs

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet

 • Diagnos


Grupp G/R - Grön kurs

 • Överslagsräkning

 • Komma ikapp

 • Extra uppgifter

 • Diagnos


10-14

15-20

21-33

Diagnos - Fre111-116Diagnos - Fre

39

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Grön Kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform


Grupp G/R - Röd kurs

 • Mer om talsystem

 • Mer om primtal och sammansatta tal

 • Faktorisering 

 • Huvudräkning på olika sätt


34-43

44-711-11

12-17


18-22

23-27

40

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Grön Kurs

 • Multiplicera med 10,100,1000.

 • Dividera med 10,100,1000.

 • Avrunda heltal och decimaltal

 • Överslagsräkning


Grupp G/R - Röd kurs

 • Beräkna med överslagsräkning

 • Problemlösning, resonemang och kommunikation

 • Svarta sidorna


72-81

82-90

91-104

105-11628-37

A-D


1-11

41

Kapitel 1 - Tal

 • Repetition

 • Prov - Del 1 - Onsdag

 • Prov - Del 2 - Fredag

Häften/Boken

Prov 65 min

Prov 65 min

 

Matriser

Ma
Matematik Åk 7-9

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
F
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
F
E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Kommunikation

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F
E
C
A
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Metod

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
F
E
C
A
Metod
En sammanställning av de olika metoderna.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Dukan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Aritmetik
Algebra
Geometri
Sannolikhet
Statistik
Samband och förändring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: