Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monster as pet

Skapad 2017-10-30 11:43 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
I arbetsområdet "My Pet Monster" har du fått ett monster som husdjur. Du ska beskriva ditt monster på tre olika sätt: skriva, rita och berätta.
Grundskola 4 Engelska
Du ska föreställa dig att du har ett monster som husdjur. Du ska beskriva och presentera ditt monster på olika sätt: genom att skriva om ditt monster, samt genom att rita ditt monster. Under lektionerna kommer vi att gå igenom användbara fraser och uttryck som du kan använda dig av i ditt arbete. Vi kommer också kolla på inspirerande filmer som handlar om sagor om monster. Vi kommer använda tankekartor för att skapa en planering inför texten.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 

Undervisningens innehåll

Arbeta gemensamt med inspirerande texter och filmer.

Arbeta individuellt.

Skapa texter på engelska tillsammans och på egen hand.

Arbeta med olika fraser och uttryck för att utvecklat det engelska språket.

 

 

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt på engelska. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4 - Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
SKRIVA
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: