👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 4-5

Skapad 2017-10-30 12:33 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
"Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert" citat från Pippi Långstrump

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • samarbeta och respektera andra.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten..
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att kunna:

 • använda olika former av redskap i ditt idrottsutövande.
 • delta i lekar, spel och idrotter samt förstå innebörden av att följa regler till dessa.
 • dansa och röra dig till musik.
 • förebygga skador vid idrottsutövande tex vikten av uppvärmning.
 • förstå vikten av god hygien.
 • samtala om upplevelse av fysisk aktivitet och vad som påverka din hälsa.
 • planera och genomföra en idrottslektion.
 • orientera.
 • simma
 • hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.
 • förstå allemansrätten.
 • bedriva friluftsliv.

Bedömning


Jag kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i ett sträck utan vila, åk 5
 • simma 100 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i ett sträck utan vila, åk 4
 • hoppa/dyka på djupt vatten och därefter simma in till kanten.
 • livrädda vid vatten med hjälp av olika redskap.
 • röra sig i olika sammanhang (grovmotorik, sammansatta rörelse)
 • röra sig till musik.
 • förstå och följa en karta (orientering).
 • planera, genomföra och utvärdera egna idrottsaktiviteter.
 • resonera kring hur aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Genom samtal och hälsodagbok.

 

Undervisning

Under åk 4 och 5 kommer vi att jobba med följande:

 • Simning. Fokus ligger på simkunnighet och livräddning. Badvett och isvett.
 • Kartkunskap och orientering.
 • Använda oss av eld och stormkök.
 • Läger för åk 5 med övernattning i tält på Stättared, allemansrätten, paddla kanot.
 • Dans och rytmik.
 • Friidrott (60m, 800m, kula, kast med liten boll, höjdhopp, längdhopp).
 • Redskapsgymnastik, redskapsbanor.
 • Bollsporter (basket, handboll, volleyboll, innebandy och fotboll.)
 • Racketsporter (bordtennis och badminton).
 • Kondition och styrka (vi pratar om olika sätta att träna, skaderisker, förebyggande av skador).
 • Lekar (laglekar och individuella lekar).
 • Eleverna får under vissa tillfällen planera och utvärdera sin egen idrott.
 • Vara delaktiga i planering och genomförande av vissa gemensamma idrottsdagar te.x Skoljoggen.
 • Eleverna ges möjlighet att träna på sitt ledarskap genom att planera och genomföra lektioner.
 • Ett besök i ishallen, skridskor.
 • Prova på olika aktiviteter då vi bjuder in föreningar till skolan som visa, berätta om sin verksamhet.

Grunden för all undervisning är leken. Är det t ex basket vi arbetar med utgår vi från lekövningar i basket och jobbar oss sedan uppåt mot det färdiga spelet.

 

Alla är vi olika! Att våga, försöka och göra sitt bästa är ord att ha med sig! / ÅsaKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6