👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter åk 5

Skapad 2017-10-30 12:57 i Mörrums skola Karlshamn
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få lära dig hur man känner igen en beskrivande text och få kunskap om hur man bygger upp en text med rubrik, inledning som klassificerar, det vill säga beskriver textens innehåll, beskrivning indelad i olika stycken efter innehåll med underrubriker. Du kommer även att lära dig att formulera jämförelser så att textens fakta blir intressantare och lättare att förstå. Vi kommer även att prata om verb i presens, opersonlig form, jämförande sambandsord, och vikten av att använda ämnesspecifika ord.

Innehåll

Kursplanens syfte

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att arbeta med beskrivande texter enligt nedan:

1. Gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en beskrivande text.

2. Vi tränar på att skriva inledningar och att beskriva i stycken efter innehåll med underrubrik.

3. Vi arbetar med språkliga drag som används i beskrivande texter: verb i presens, opersonlig form, jämförande sambandsord samt vikten av att använda ämnesspecifika ord. Vi packar upp den beskrivande texten. 

4. Vi skriver tillsammans i klassen en gemensam beskrivande text om Island där vi gör jämförelser med Sverige.

5. Eleverna skriver en egen beskrivande text om ett land som klassen valt där de ska göra jämförelser med Sverige. Eleverna ska sedan få feedback av pedagogen i hur de ska kunna utveckla sin text samt feedback från en klasskamrat i jämförelser. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande texter

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
STRUKTUR
Rubrik, inledning som klassificerar (beskriver textens innehåll). Beskrivning indelad i olika stycken efter innehåll med underrubriker.
Eleven kan ännu inte bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till viss del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till stor del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Inledning
Eleven kan inte skriva en inledning som klassificerar.
Eleven kan med stöd skriva en inledning som klassificerar.
Eleven kan till stor del skriva en inledning som klassificerar.
Eleven kan skriva en inledning som klassificerar.
Språkliga drag
Presens, opersonlig form, jämförande sambandsord, ämnesspecifika ord.
Eleven kan ännu inte använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan till viss del använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan till stor del använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Eleven kan använda ord och begrepp som är typiska för en beskrivande text.
Jämförelse
Kunna göra jämförelser i en beskrivande text.
Eleven kan ännu inte göra jämförelser i en beskrivande text.
Eleven kan till en viss del göra jämförelser i en beskrivande text.
Eleven kan till stor del göra jämförelser i en beskrivande text.
Eleven kan göra jämförelser i en beskrivande text.
Ge feedback
Kunna ge feedback om jämförelser i en klasskamrats text.
Eleven kan ännu inte ge feedback om jämförelser i en klasskamrats text.
Eleven kan med stöd ge feedback om jämförelser i en klasskamrats text.
Eleven kan ge feedback om jämförelser i en klasskamrats text.
Få feedback
Kunna göra förbättringar i sin text utifrån given feedback.
Eleven kan ännu inte göra förbättringar i sin text utifrån given feedback.
Eleven kan med stöd göra förbättringar i sin text utifrån given feedback.
Eleven kan göra förbättringar i sin text utifrån given feedback.