Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Åk 4-6

Skapad 2017-10-30 13:21 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Matris för slöjdämnet.

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Påväg mot nivå 1
På väg mot måluppfyllelse
Nivå 1
Grundläggande måluppfyllelse
Nivå 2
Utvecklad måluppfyllelse
Nivå 3
Välutvecklad måluppfyllelse
Idéutveckling och planering
Du behöver träna på att komma på egna idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kommer fram till en ide med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kommer på egna idéer med hjälp av inspirerande bilder och texter.
Du kommer på egna idéer med hjälp av inspirerande bilder och texter som du letar upp.
Hantverksskicklighet och instruktioner
Du behöver öva på att använda verktyg och redskap på ett fungerande sätt. Träna på att följa instruktioner.
Du kan oftast använda verktyg och redskap och maskiner på rätt sätt. Du kan följa muntliga instruktioner.
Du kan använda verktyg redskap och maskiner på ett ganska skickligt sätt. Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kan använda verktyg redskap och maskiner på ett mycket skickligt sätt. Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.
Problemlösning och genomförande
Ge inte upp vid problem . Träna ditt tålamod och våga prova själv. Gör klart din slöjd sak.
Du kan lösa enkla problem med hjälp av läraren. Du provar jobba självständigt och gör klart din slöjd sak.
Du kan lösa enkla problem själv. Vid problem ger du förslag till en lösning. Du gör klart din slöjd sak.
Du löser enklare problem själv. Vid svårare problem ger du förslag till en lösning genom att använda tidigare kunskaper i ämnet. Du gör klart din slöjd sak.
Säkerhetstänkande
Du behöver arbeta på att använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du uppträder på ett säkert sätt i slöjdsalen och använder oftast verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du uppträder på ett säkert sätt i slöjdsalen och använder verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du uppträder på ett säkert sätt i slöjdsalen och använder verktyg och redskap på ett säkert sätt. Du tänker på säkerheten även gentemot dina kamrater när du arbetar.
Miljö
Visa hänsyn till miljön genom att använda rätt mängd material till uppgiften.
Du visar hänsyn till miljön och försöker att använder rätt mängd material till uppgiften.
Du visar hänsyn till miljön genom att använda rätt mängd material till uppgiften.
Du visar hänsyn och förståelse för miljön när du väljer och använder material.
Dokumentation
Du behöver dokumentera ditt arbete i din pärm.
Du dokumenterar kortfattat ditt arbete i din pärm.
Du dokumenterar utförligt ditt arbete i din pärm.
Du dokumenterar och reflekterar utförligt ditt arbete i din pärm.
Utvärdering
Du behöver träna på att utvärdera ditt arbete. Genom att du beskriver hur du kommit fram till en färdig slöjd sak.
Du gör en enkel utvärdering av din arbetsprocess.
Du gör en utförlig utvärdering av din arbetsprocess. Du beskriver dina funderingar kring ditt slöjdarbete.
Du gör en utförlig reflekterande utvärdering av din arbetsprocess. Du beskriver vad du behöver utveckla i ditt slöjdarbete.
Estetiska uttryck
Du behöver öva mer på att tolka slöjdföremålens färg, form, symboler och material.
Du gör enkla tolkningar av slöjdföremålens färg, form, symboler och material.
Du gör utvecklade tolkningar av slöjdföremålens färg, form, symboler och material.
Du gör väl utvecklade tolkningar av slöjdföremålens färg, form, symboler och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: