👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luften

Skapad 2017-10-30 13:39 i Bringsta skola Nordanstig
Luftens egenskaper och sammansättning.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Innehåll

Elevdel

Vad består luft av? Vilka egenskaper har luft? Dessa frågor och några till ska vi besvara under detta arbetsområde.

Konkreta mål

 • Du ska träna på att läsa instruktioner och att följa dem.
 • Du ska träna på att göra tydliga dokumentationer med texter, bilder och enkla diagram.
 • Du ska träna på att använda utrustningen på ett säkert sätt och så att det stämmer med instruktionerna.
 • Du ska vara aktiv i diskusionerna och lyssna till andra.
 • Du ska lära dig om luftens egenskaper och sammansättning och dra slutsatser som har med förbränning att göra.

Bedömning

Vad som skall bedömas i ditt arbete och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Du ska kunna genomföra en undersökning utifrån enkla instruktioner.
 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar med texter och bilder.
 • Du ska kunna delta i diskussioner om luften och dess egenskaper.
 • Du ska kunna använda dig av utrustningen för laborationer på ett säkert och riktigt sätt.
 • Du ska veta vad luften består av samt vilka egenskaper luft har.

Du kommer att få visa dina dokumentationer i din No-bok. Du kommer att få läsa på dina anteckningar och visa vad du lärt dig i ett prov. Du kommer att få visa att du förstår genom din aktivitet i diskussioner i par, grupp eller helklass och hur du delar med dig av din kunskap till andra. Du deltar aktivt under laborationer, reflekterar och drar slutsatser av ditt resulta och använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.

Undervisning

 • Du kommer att få undersöka luftens rörelse och kraft.
 • Du kommer att få lära dig om luftens sammansättning.
 • Du kommer att få veta mer om syre och koldioxid och deras egenskaper.
 • Du kommer att få lära dig om brandtriangeln.

Lgr11

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6