👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landanalys

Skapad 2017-10-30 13:55 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 9 Geografi
Ett arbete om ett land som ska leda fram till en analys om landet.

Innehåll

Landanlys 9A1 och 9A2

 

 

Ramar: det finns ett samband mellan kurserna:

Landanalys (ge) – Samhällsekonomi (sh) – Den orättvisa världen (ge).

 

Vecka: 45, 48-51.

Du kommer få ett land att arbeta med.

Upplägg: arbetet sker i 5 steg.

Redovisning: skriftlig inlämning och muntlig diskussion i klassen.

Betyg: muntligt och skriftligt (50/50).

En A4-sida skall lämnas in till mig efter arbetets slut.

 

Vi börjar med att lotta fram ”ditt” land: Livets Lotteri – Rädda Barnen.

Ingen får samma land som någon annan. Jag skriver på klasslista och tavla.

Vi grupperar länderna efter världsdelar. Även eleverna skriver upp länder. Ni vet då var de kan ha likartade länder. Det är bra att veta vid diskussionerna.

Sverige, USA, Ryssland, Kina och Indien går bort. För stora länder tar för mycket tid.

Sverige skall under arbetets gång till viss del stå som bakgrundsland för jämförelse.

 

Steg 1: Vad vet du om landet sedan tidigare?

Skriv upp allt du vet. Det kan handla om vad som helst. Googla inte! Fuska inte!

Skriv också ned vad du tror om landet utifrån läget på världskartan.

 

Steg 2: Använd en kartbok. Vad kan du få ut av den som du inte redan visste?

Skriv ned det du kommer fram till. När alla är klara har vi en kort genomgång.

Vad kan det bero på att ni i det här läget har skrivit ner olika mycket fakta?

Vi har en diskussion om nyhetsflöde och närhetsprincip.

 

Steg 3: Gå tillbaks till Livets Lotteri. Skriv ned viktig information som gavs om landet där. Vilka risker innebär det att födas och växa upp i ”ditt” land?

 

Steg 4: Googla och ta reda på mer fakta om landet. Det skall handla om frågor som rör ekonomi, handel, naturresurser, miljö och demografi (befolkningsfrågor).

Vilka samband ser du mellan dessa olika områden? Hur klarar människorna sin försörjning? Vilka problem står man inför? Ge plats för egna reflektioner.

Jämför med Sverige: gå in på FN-förbundets sida Världskoll – jag i världen.

Vilka likheter och skillnader hittar ni? Notera intressanta fakta.

Gå tillbaka till Steg 1: stämde det du trodde om landet utifrån läget på världskartan?

Jag vill även att du redovisar vilka källor du använder dig av samt att du skriver kort om vad du anser om dessa källor. Är de trovärdiga? Varför/varför inte? Vad gör man om två källor har olika uppgifter eller något verkar orimligt.

 

Steg 5: Nu är det dags att sammanfatta. Vi har en stor diskussion i klassen. Vi analyserar vad du kommit fram till. Kan man se likheter mellan länderna utifrån läget på världskartan? Vi jämför med Sverige; vilka likheter och skillnader kan vi hitta? Kan du säga om något om landets framtid?

Nu är det dags att lämna in en A4-sida med text om ”ditt” land, uppdelat på de fem stegen sdu har jobbat med.

 

Arbetet ska vara klart för redovisning måndagen onsdag vecka 49.

 

 

Lycka till 

/Niklas 

 

 

 

Uppgifter

 • Landanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Östlyckeskolans kunskapsmatris i SO

Begreppslig förmåga

Här bedöms hur du använder ord och begrepp som hör till det aktuella arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du använder ord och begrepp inom arbetsområdet
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du använder många ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.

Procedurförmåga

Här bedöms hur du hanterar information och hur du genomför dina arbetsuppgifter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du använder olika typer av källor, till exempel bilder, grafer, statistik, recept, filmer, ljudfiler, ackordscheman, mönster, instruktioner och beskrivningar
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder med visst stöd olika källor.
Du använder självständigt olika källor.
Du använder självständigt olika typer av källor.
Aspekt 2
Hur du värderar källor och information
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du motiverar på ett enkelt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt och nyanserat sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Aspekt 3a
Hur du använder information i teoretiska moment
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du visar att du förstår innehållet i stora drag. Du formulerar dig delvis med egna ord.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta detaljer. Du kan till största del formulera dig med egna ord. Arbetet kan följa den struktur som finns i källorna.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer. Du formulerar dig självständigt. Arbetet har en struktur som inte är bunden till källorna.

Kommunikativ förmåga

Här bedöms hur du presenterar kunskaper, tankar och åsikter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar och på vilket sätt du håller dig till frågeställningen
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar på ett enkelt sätt. Ditt resonemang bygger mer på subjektiva åsikter än på fakta.
Du resonerar till viss del på ett relevant och logiskt sätt. Ditt resonemang bygger till största delen på fakta.
Du resonerar helt och hållet relevant och logiskt. Ditt resonemang är till alla delar underbyggt av fakta.
Aspekt 2
Hur du resonerar utifrån olika perspektiv
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar utifrån ett perspektiv.
Du resonerar utifrån några perspektiv.
Du resonerar utifrån många olika perspektiv.
Aspekt 3
Hur du resonerar utifrån olika led
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Ditt resonemang består av ett led.
Ditt resonemang är uppbyggt av några led.
Ditt resonemang är uppbyggt av flera led.

Analysförmåga

Här bedöms hur du tolkar, förklarar, gör jämförelser samt visar på samband inom arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du reflekterar kring uppgiften eller frågeställningen.
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du gör enkla relevanta kopplingar till något liknande eller till dig själv. Du visar på enkla relevanta samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör relevanta kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta förhållandevis komplexa samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör avancerade kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör avancerade jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta komplexa samband.

Metakognitiv förmåga

Här bedöms hur du resonerar kring vad som är rimligt, hur du väljer mellan olika strategier, prövar och omprövar samt löser problem. Här bedöms även hur du reflekterar kring och värderar din arbetsinsats.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar kring vad som är rimligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du kan till viss del och i vissa situationer avgöra vad som är rimligt.
Du kan i de flesta fall avgöra vad som är rimligt.
Du kan avgöra vad som är rimligt. Du motiverar tydligt varför.