Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2017-10-30 19:13 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 – 6 Biologi
Vi lär oss om hur vår kropp fungerar. Du kommer lära dig om vart vår mat tar vägen, hur våra lungor fungerar, varför vi behöver ha ett skelett och mycket mer.

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
 • Vi kommer att se på faktafilmer 

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Självständigt kunna arbeta med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra 
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet 
 • Vi genomför en diagnos i slutet av arbetsområdet där du kommer att få läsa på i det material du har arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi år 4-6 HT-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Den här förmågan handlar om att använda naturvetenskapliga kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning
Eleven kan diskutera enkla frågor som rör biologi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan diskutera enkla frågor som rör biologi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan diskutera enkla frågor som rör biologi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Den här förmågan handlar om att genomföra systematiska undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Den här förmågan handlar om att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband.
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av begreppen.
Eleven har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av begreppen.
Eleven har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av begreppen.
Eleven kan även föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan även föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan även föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: