Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden åk 4-5 Vattholma skola

Skapad 2017-10-30 20:18 i Vattholmaskolan Uppsala
Arbeta med Nordens länder.
Grundskola F – 5 Geografi
Vi kommer arbeta med Norden och tillsammans lära oss mer om de nordiska länder. Detta gör vi genom att arbeta med faktatexter samt följa Holger Nilsson i Geografens Testamente (Norden).

Innehåll

Kunskapskrav - Vad ska vi lära oss?

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Kunna använda och förstå kartor.
 • Kunna Nordens länder och var de ligger på kartan. Kunna huvudstäderna samt några andra städer i respektive land.
 • Kunna Nordens länders flaggor.
 • Kunna namn på vatten och berg i respektive land.
 • Känna till de olika naturtyperna i Norden.
 • Känna till de olika ländernas naturtillgångar, industrier, näringsliv och turism.

Undervisning och bedömning - Hur ska vi lära oss detta?

I undervisningen kommer du att:

 • Använda boken om Europa (Läsförståelse/begrepp).
 • Använda Atlasboken.
 • Se filmer från serien Geografens testamente (Norden) samt andra filmer som berör arbetsområdet (ur.se, SLI).
 • Arbeta med arbetsblad baserat på filmer från Geografens testamente.
 • Använda dator för att hitta information om de olika nordiska länder på internet.
 • Arbeta i grupp och enskilt.

 

 Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån:

 • Ditt deltagande under lektionerna - hur aktiv du är.
 • Ditt deltagande och prestation i både gruppuppgifter och enskilt arbete.
 • Din prestation i skrivuppgifter och på ett mindre skriftligt förhör

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: