Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2017-10-30 22:04 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Fysik
Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. Vi kan till exempel styra vår kropp och förutsäga vad som ska hända i olika situationer som rör balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion, tyngdkraft, tröghet, hävstång, vridpunkt och utväxling. Under detta arbetsområde får du tillfälle att fördjupa dig mer i vad detta innebär och koplla det till de regler som finns inom fysiken.

Innehåll

Vi kommer under detta område att arbeta med kapitel 6 i Fysikboken och här kommer du bl.a. att lära dig om:

 •  Olika slags krafter
 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelse
 • Hur krafter påverkar våra liv
 • Balans, tröghet och fritt fall

 

Uppgift:

Du/ ni ska lära er om olika begrepp genom att genomföra några undersökningar. För varje begrepp ska ni ta fram några regler som gäller och sedan kommer ni att visa vad ni har lärt er i form av en film, instruktionsfilm/ lärorik film där ni ska beskriva och visa.  Varje begrep ska redovisas med en film på ca 1 min. 

Max antal personer i gruppen är 4 st. (läraren kommer att bestämma grupperna) Alla ska vara med i filmen och det är viktigt att alla är delaktiga i hela arbetsprocessen.

Redovisning

Det kommer att vara två inlämningstillfällen. 

Vecka 20 (fredagen)  minst 2 av begreppen ska vara klaraDå kommer jag ge er feedback så att ni kan förbättra/förändra inför slutlig inlämning. 

Vecka 22 (slutet av lektionen) - Alla begreppen ska vara klarar och samtliga filmer lämnas in 

 

 

 

Begreppen ni ska ha med är  

 • Friktion 
 • Tröghet 
 • Tyngdkraft och luftmotstånd
 • Balans, stödyta och tyngdpunkt 
 

För varje punkt får ni en uppgift och frågeställningar som är ett stöd i ert undersökande arbete.

Använd er kreativitet, fantasi och nyfikenhet för att skapa en bra film!

 

 

Stort lycka till! / Kristina Leo

Uppgifter

 • Filminlämning första kopian

 • Filminlämning - slutliga kopian

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: