Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska Åk 7

Skapad 2017-10-30 23:31 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

 

Syfte

 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

- använda hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Konkretisering av målen

 

- läsa en berättelse handlar om  segelbåt.

 

- samtala  och diskutera samt återberätta om berättelsen och anknyta till deras erfarenheter.

 

- tolk texten  till svenska.

 

- skriva en text sammanfattning.

 

- använda mobiltelefon ,böcker , bilder som  hjälpmedel .

 

Undervisning

 

- Eleven sammanfattar  fakta ur texten.

 

- Eleven använder mobiltelefon som hjälpmedel för att söka nya ord och stavning.

 

- Eleven samtalar, diskuterar, återberättar och tolkar berättelsen  och anknyta till deras erfarenheter.

 

- Eleven skriver en text sammanfattning.

 

- Eleven övar övningar.

 

Bedömning

 

Jag ska bedöma din förmåga att.

 

•formulera dina tankar i tal och skrift,

 

•återberätta en text du har läst,

 

•läsa olika ålderanpassande typer av texter,

 

•skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  a grammatiska regler

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: