👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskap

Skapad 2017-10-31 08:27 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Vi ska prata om hur olika familjer kan se ut nu och hur de såg ut förr. Vi ska lära oss om äktenskap och skilsmässa och om barns rättigheter. Vi ska prata om jämställdhet och jämföra förr och nu. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Individer och gemenskap

Behöver träna mer
Med viss hjälp
Utan hjälp
Familjer
Du ska beskriva och jämföra familjer förr och familjer idag.
Jämställdhet
Du ska resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
Ståndpunkter
Du ska säga vad du tycker i de frågor vi diskuterar och du ska kunna tala om varför du tycker det.
Rättigheter
Du ska ge exempel på barns rättigheter i Sverige och i världen.
Begrepp
Du använder begrepp på ett fungerande sätt.