Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent Åk 9

Skapad 2017-10-31 09:06 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Matematik
Talens fantastiska värld! Hur mycket betalar man i skatt varje månad? Hur mycket växer pengarna på mitt bankkonto? Vad innebär 30% rabatt? I detta arbetsområde får du lära dig mer att räkna med procent.

Innehåll

 

Förändring - Procent

Mål: Du kommer att få träna på; (Bas)

 • Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent

  -Beräkna delen

  -Beräkna andelen

  -Beräkna det hela

 • Räkna med förändringsfaktor

 • Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser

 • Skilja på procent och procentenheter

 • Räkna med promille

 

Fördjupning (Röd kurs)

 • Samma förändring flera gånger
 • Problemlösning inom procent

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Lärarledda genomgångar

 • Lärarledda par - och gruppdiskussioner

 • Enskild räkning

 • Problemlösning enskilt eller i grupp

 • Läxor
 • Prov vecka 49

Begreppsordlista, filmer och en lathund vid procentberäkningar läggs ut i lärloggen.

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

 

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: