👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Skapad 2017-10-31 09:16 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vatten är viktigt och nödvändigt för allt som lever. Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de simbassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Vatten kan kännas varmt och kallt. Hur kommer det sig? Det är samma vatten som rör sig på jorden hela tiden. Det vatten du dricker idag kan vara samma vatten som en Tyranosaurus Rex badade i för miljoner år sedan. Följ med på vår vattenresa!

Innehåll

1. Lärande:


Du ska få undervisning om:


 • vattnets tre olika former och varför det blir is, vatten eller ånga.


 • vattnets kretslopp.


 • att det är samma vatten som finns på jorden.


 • vattnets betydelse för människor, djur och växter.


 • ord och begrepp som har med vatten att göra.
 •  att ställa hypoteser vid experiment.

 

2. Så här ska vi arbeta:

 

 • dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.

 

 •  delta i gemensamma diskussioner kring vatten i par eller grupp.

 

 • tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.

 

 • vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.

 

 • med hjälp av sång, musik och dramatisering lära oss om vatten.

 

 • läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.

 

 • skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.

 

 • träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp.

 

 • träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.

 

 • arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -