Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan Barns inflytande 2017/2018

Skapad 2017-10-31 09:55 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Planerade insatser

Vi ska tillsammans skapa en tydligare miljö på avdelningen för att underlätta undanplockning. Vi fotograferar våra saker och skriver ut bilder som vi sedan tillsammans placerar på lämpligt ställe.  

 

Syfte

Syftet med detta är att barnen lättare ska se var sakerna hör hemma och att vi på så sätt får en trivsammare miljö.

Metodval

Genom att observera och dokumentera får vi syn på barnens lärande. 

Vi fotograferar av leksakerna och sätter bilder på de platser där sakerna hör hemma, tillsammans med barnen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: