Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1

Skapad 2017-10-31 10:19 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Musik
I denna kurs får du utveckla din musikaliska talang utifrån din egen förmåga och nivå. Du får själv och tillsammans med andra elever i kursen lära dig mer om musik och kulturella företeelser i världen genom historien och dess epoker. Du får chansen att lära dig mer om ett instrument, sång/rösten, göra egna låtar, text och musik samt slutligen eventuellt göra en egen inspelning. Du får även chansen att medverka i skolans olika föreställningar som t.ex. Lucia, julavslutning, alla hjärtans dag, påsk-kabaré och skolavslutning och de övriga musikaliska projekt som vi tillsammans gör inom skolan.

Innehåll

åk 3

termin 1. HT. Vi startar upp med att arbeta med sångrösten, uppvärmning och sångövningar. Därefter så fortsätter vi med att välja olika sånger att öva in. Samtidigt övar vi rytmik, dans och gehör. efter höstlovet planerar vi in programmet/sånger till Lucia och julavslutning och övar in dem.

termin 2 VT. Här får vi tid att arbeta mer individuellt fram till påsklovet. Tillsammans går vi också igenom musikstilar, genrer, uttryck och epoker. Vi brukar också tillsammans ta ut nummer till påsk kabarén och träna framförandet. fr maj månad övar vi in skolavslutningssånger och gör ev. något studiebesök.

åk 4 termin 3 HT Eget skapande, här fokuserar vi lite mer på den egna kreativiteten. Tillsammans med läraren görs en planering, t.ex. skriva egen låt, inspelning, dans, musikvideo etc. efter höstlovet blir det tillsammans med åk 3 planering och övning Lucia och julavslutning.

åk 4 termin 4 VT Eget skapande fortsättning, digitala miljöer. Vi gör klart inspelningar, video mm. Studiebesök och från maj månad tillsammans med åk 3 bestämma och öva in skolavslutningssånger.   

 

 

Uppgifter

Matriser

Muk
Musik 1 mukmus51

MUKMUS51 Musik 1

Musik Ämnet musik behandlar skapande och gestaltande arbete med musik. Ämnet handlar om vokal, instrumentell och digital musik från olika tider och kulturer. I ämnet ingår eget musicerande efter noter och på gehör samt att utforma musikproduktioner. 
E
C
A
◆ Samhällets musikutbud. Stil och form. ◆ Musikens utveckling genom olika tidsepoker och olika kulturers musiktraditioner. ◆ Sånger och danser från olika tider och kulturer. .
  • Muk  C
  • Muk  A
Eleven medverkar i att beskriva musik samt musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt musik samt musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt musik samt musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
sång och musicerande
◆ Begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktart. Musikalisk frasering. ◆ Instrumental spelteknik och sångteknik. ◆ Musicera efter noter och på gehör.
  • Muk  C
Eleven medverkar i att musicera efter noter och på gehör.
Eleven musicerar med viss säkerhet efter noter och på gehör.
Eleven musicerar med säkerhet efter noter och på gehör.
samspel med andra
◆ Musikalisk gestaltning. ◆ Samarbete och kommunikation vid spel eller sång i grupp. ◆ Ergonomi och arbetsmiljö vid musikutövning
Eleven medverkar i att kommunicera och samspela med andra i musikaliska sammanhang.
Eleven kommunicerar och samspelar med viss säkerhet med andra i musikaliska sammanhang.
Eleven kommunicerar och samspelar med säkerhet med andra i musikaliska sammanhang

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: