Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALMAL 04

Skapad 2017-10-31 11:02 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Finare matlagning

Innehåll

Kurskod: MALMAL04

Kursen matlagning 4 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Yrkesmässigt arbete inom restaurang och storkök.
  • Tillverkning av avancerade maträtter och anrättningar.
  • Restaurangekonomi. Ekonomisk planering, kalkylering och ekonomiska konsekvenser för verksamheter inom restaurang- och storköksbranschen.
  • Kreativt framtagande av recept, matsedlar och menyer.
  • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
  • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.
  • Utförande och uppföljning av egenkontroll för att uppnå matsäkerhet.
  • Kommunikation och logistik för arbete i kök samt fackterminologi.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven i samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

                  

Uppgifter

Matriser

Mal
MALMAL 04

Rubrik 1

Finare och mera avancerad matlagning.
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Arbete i kök på ett yrkesmässigt sätt
•Yrkesmässigt arbete inom restaurang och storkök.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning.
Avancerad matlagning
•Tillverkning av avancerade maträtter och anrättningar.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med god kvalitet när det gäller smak och utseende.
Ekonomi
•Restaurangekonomi. Ekonomisk planering, kalkylering och ekonomiska konsekvenser för verksamheter inom restaurang- och storköksbranschen.
I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter.
Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter.
Skriva och ta fram menyer
•Kreativt framtagande av recept, matsedlar och menyer.
Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
Hygien och allmän rengöring, arbetsmiljö
•Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Egenkontroll
•Utförande och uppföljning av egenkontroll för att uppnå matsäkerhet.
När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven i samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
kommunikation i retaurangmiljö
•Kommunikation och logistik för arbete i kök samt fackterminologi.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: