👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige, År 5 ht 2017

Skapad 2017-10-31 11:02 i Storvretaskolan Uppsala
Vi arbetar med kartkunskap med ett antal geografiska namn och platser och resonerar kring deras geografiska lägen. Vi arbetar med landskapet, varför det ser ut som det gör med odlingsmark, berg, vatten och skogar. Vi tar reda på orsaker till och konsekvenser med fördelningen av Sveriges befolkning och vilka naturtillgångar vi har och hur detta påverkar oss människorna
Grundskola 5 Geografi SO (år 1-3)
Vi människor har ett stort ansvar för allt liv på vår planet då vi hela tiden använder mer naturresurser än vad Jorden klarar av att ge. Att vara bra på Geografi, att kunna beskriva Jorden gör att vi lättare förstår hur vi ska kunna använda och leva på den utan att den blir förstörd för all framtid.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna:

 • beskriva det svenska natur- och kulturlandskapets olika typer och vad som är framträdande för dem i våra landskap
 • förstå och läsa en karta med hjälp av kartans olika färger och symboler och kunna peka ut viktiga områden och platser som orter, berg, hav och vatten.
 • centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur
 • göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor
 • värdera lösningar på olika miljöfrågor utifrån hållbar utveckling
 • använda centrala ord och begrepp

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta med kartbok, faktaböcker och internet.
 • arbeta med namngeografi om Haven
 • göra en fältstudie av hur och varför marken i närmiljön används av människan och hur det påverkar miljön
 • träna på viktiga begrepp om hav.
 • arbeta med att diskutera och bedöma egna och kamraters arbeten och redovisningar genom respons.

Begrepp

 • djuphavsgrav
 • undervattensfarkost
 • medeldjup
 • Pangea
 • Jordens födelse
 • Jordens inre krafter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6