Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Max´s Movie

Skapad 2017-10-31 11:42 i Bruksskolan Flen
Vi följer en serie på 10 delar på engelska. Använder filmen som läs- och hörförståelse övning. Nyckelord:Fantasivärldar, Fiktiva berättelser, Film, Mobbning Utbildningsnivå:Grundskola 4-6
Grundskola 5 Engelska
Max is 11-years old and has a tough everyday life. He is bullied at school and has a mother who is very distracted. But Max has an active imagination and takes every chance to escape into his filmmaking with his imaginary friend, the brave and mighty warrior, Tariq.

Innehåll

LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

LGR-11, Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Konkretisering av målen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Med hjälp av Max´s Movie ska du

- utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

- utveckla din läsförståelse.

- utveckla din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya ord och begrepp och lära dig använda dem på nya sätt.

Så här går undervisningen till

Max´s Movie innehåller tio spännande avsnitt. Filmen är även textad på engelska vilket underlättar för elevernas hörförståelse samt tränar på att läsa engelska i något snabbare takt..

Att använda film som hörförståelse övning tränar även elevernas strategier att förstå engelska. Bilder och sammanhang i filmen underlättar för förståelse, precis som i det verkliga livet.

Vi diskuterar innehållet och språket och samlar nya ord och begrepp.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Begreppslig förmåga


- förstå vad ord och begrepp betyder

- kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen och på nya sätt

 

Kommunikativ förmåga


- diskutera med varandra

- förstå talad och skriven engelska

- prata och skriva engelska

Uppgifter

 • Max´s Movie # 9

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska

E
C
A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du förstår det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer.
Du förstår innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du väljer och använder någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar, när du läser och när du ska prata med andra.
Du väljer och använder några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar, när du läser och när du ska prata med andra.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du uttrycker dig på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du uttrycker dig på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: