👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenskt statsskick och EU

Skapad 2017-10-31 13:44 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur styrs Sverige? Vad gör egentligen Riksdagen och Regeringen? Hur fungerar alla myndigheter? Vad är ett statligt bolag? Vem fattar besluten i Dalarnas län och Borlänge kommun? Och vad gör EU? Dessa frågor, och många fler, kommer vi att få svar på i detta moment.

Innehåll

Översikt

I momentet svenskt statsskick kommer du att lära dig om hur Sverige styrs. Vi kommer jobba med sex arbetsområden: 

 • Sveriges grundlagar
 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Statsförvaltningen
 • Kommuner och landsting
 • Europeiska unionen

Syftet är att ni ska lära er förstå dels hur Sverige styrs och hur Ni kan påverka politiken i landet, i länet och i kommunen samt på EU-nivå.

 

Studiematerial

Litteratur för momentet är kapitel 4 och kapitel 6 s. 123-129 i Arena 123 ELLER kapitlen "Hur styrs Sverige" och "Vad gör EU" i Digilär.

 

Examination

Momentet avslutas med ett skriftligt prov i Digiexam den 29 november för E1B och 30 november för E1A.

 

Upplägg

Lektion 1 – Introduktion och grundlagarna

 • Regeringsformen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Successionsordningen
 • Riksdagsordningen

Instuderingsfrågor: fråga 1-7 på s. 92 i Arena
Fråga 1-15 i Digilär ”Grundlagarna och Riksdagens arbete”

Lektion 2 - Sveriges Riksdag

 • Riksdagsvalet, personval, småpartispärr

 • Riksdagens organisation
 • Riksdagens uppgifter

 • Arbetet i Riksdagen (från lagförslag till lag)

Instuderingsfrågor: fråga 8-24 på s. 92 i Arena (utom fr. 10 & 18)
Fråga 16-34 i Digilär ”Grundlagarna och Riksdagens arbete”

Lektion 3 – Regeringen

 • Regeringens uppgifter

 • Hur bildas en regering?

 • Departementen

Instuderingsfrågor: fråga 25-29 på s. 93 i Arena
Fråga 1-10 i Digilär ”Regeringen, statsförvaltningen och statschefen”

Lektion 4 – Statsförvaltningen

 • Central statsförvaltning

 • Regional och lokal statsförvaltning

 • Statliga bolag

Instuderingsfrågor: fråga 31-33 på s. 93 i Arena // 11-22 i Digilär ”Regeringen, statsförvaltningen och statschefen”

Lektion 5 – Kommuner och landsting

 • Kommunernas och landstingens uppgifter

 • Kommunernas och landstingens organisation

 • Kommunernas och landstingens ekonomi

Instuderingsfrågor: fråga 34-41 på s. 93 i Arena // 1-18 i Digilär ”Kommuner och landsting”

Lektion 6 – Europeiska unionen

 • Vilka är EU:s funktioner?

 • Hur styrs EU?

 • Hur påverkar Sverige EU och tvärtom?

Instuderingsfrågor: fråga 1-12 på s. 143 i Arena // Fråga 1, 21-24 i Digilär ”Hur styrs EU?”

Lektion 7 – Repetition

Lektion 8 - Prov

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Statsförvaltningen

 • Instuderingsfrågor Regeringen

 • Instuderingsfrågor Kommun och Landsting

 • Instuderingsfrågor EU

 • Instuderingsfrågor Riksdagen

 • Instuderingsfrågor Riksdagen

 • Prov i svenskt statsskick & EU

 • Prov i svenskt statsskick & EU

 • Instuderingsfrågor Regeringen

 • Instuderingsfrågor Statsförvaltningen

 • Instuderingsfrågor Kommun och Landsting

 • Instuderingsfrågor EU

 • Instuderingsfrågor Grundlagarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b - SAMSAM01b

E
C
A
Samhällens organisation
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Analys av samhällsfrågor
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. .
Diskutera lösningar på samhällsfrågor
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Argumentera för sin ståndpunkt
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.