Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Media

Skapad 2017-10-31 13:45 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
In society today social media plays a big role in many people's lives. There are both positive and negative apsects of the use of social media. In this Project you will read, discuss, listen and write about different aspects of social media, posisitive as well as negative.

Innehåll

The following weeks you will practice reading different types of texts, such as personal letters and news items within the area of social media. You will discuss the texts, learn new words and show your understanding óf the texts. 

Furthermore you will prepare a powerpoint- or prezipresentation which will be a part of making an informative speech on the topic social media or online bullying.

A few weeks into this Project there will be a listening comprehension about bullying and finally you will get to practice how to write a disscussion essay in Quick writing before you will write a discussion essay in it's full form in Digiexam.

 

Week 2

              Lesson 1 Tuesday – Social Media start up

              · Work in groups of 4-5 students. Write down what social media they know about.

              · A student from each group writes on the white board

              · Listen to TED-talk – Monica Lewinski

              · Work with questions TED-talk

 

Week 3

               Lesson 2-3

               Read: News item - An increase in online bullying + activity section from Echo 5 Vocational

                         Personal letter – Yours always + speak about it from Echo 5 Main issues

 

Week 4

               Lesson 4-5

               Final task – Speaking

               Informative speech - Preparation for Informative Speech, see further instructions

              

 

Week 5

              Lesson 6-7 January 29 and 30

             Examination - Informative speech

             Grammar

 

Week 6

             Lesson 8

             Listening comprehension – A discussion about bullying. Echo 5

 

             Lesson 9

             Discussion essay – The Internet: Making us miserable? + activity section. Echo 5 Vocational

 

Week 7

              Lesson 10

              Info about discussion essay – Practice: quick writing

 

Lesson 11

               Follow up. Practice wrtiting             

 

Week 8

                Examination– Writing

                Discussion essay in Digiexam

 

Uppgifter

 • Informative Speech

 • The Promise of the Web

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: