👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap

Skapad 2017-10-31 13:46 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Ni ska få jobba med ett häfte med olika uppgifter som handlar om olika ords betydelse, ordkunskap. Därefter går vi tillsammans igenom orden och diskuterar dem så att alla förstår.

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

 

att förklara ett ord med annat/andra ord

 

 

Du bedöms efter din förmåga att förstå ett ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Vi arbetar med ett antal ord och kommer att ha ett ordkunskapsprov.

Matriser

Sv
Ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord.
Du kan förklara ett ord med andra ord ibland.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord.
Att veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ords betydelse.
Du vet ett ords betydelse i vissa fall.
Du har förmåga att veta ords betydelse.
Du visar att du förstår ord på ett bra sätt.
Att veta i vilka sammanhang ett ord används mest i
Du har svårt för att veta i vilket sammanhang ett ord används mest i.
Till viss del kan du använda ett ord i rätt sammanhang.
Du vet i vilka sammanhang ord används i.
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ord används.
Att kunna använda en ordlista
Du har stora svårigheter att ta reda på ords betydelse med hjälp av en ordlista.
Du visar att du håller på att utveckla din förmåga att använda en ordlista.
Du har utvecklat din förmåga att använda en ordlista på ett bra sätt.
Du kan använda en ordlista med lätthet.