Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2017-10-31 13:58 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvattnet ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat? Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten.

Innehåll

Förväntat resultat

Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta vad som menas med atomer och molekyler. De ska känna till att luft är en blandning av gaser.

De ska känna till vattnets tre former och begrepp som hör samman med det.

Eleverna ska veta vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel och kunna ge exempel på vilken betydelse det kan ha i naturen.

De ska också veta hur vi använder vatten och kunna beskriva vattnets kretslopp.

 

När vi har jobbat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

Undervisning/arbetsform.

Vi kommer att jobba med boken Koll på No, titta på filmer om vatten och luft och göra små experiment.

Ni kommer att få träna på att läsa faktatexter och svara skriftligt på frågor om texten.

Ni kommer att få möjlighet att diskutera, i grupper och helklass, runt de filmer och de texter vi ser och läser.

Examinationsuppgift.

Vi avslutar med ett grupparbete, där ni ska redovisa inför klassen om vattnets kretslopp.

I redovisningen ska ni

 • få med hela kretsloppet
 • få med vattnets alla former
 • beskriva vad en vattenmolekyl består av
 • beskriva begreppen: avdunstning, kondensering, nederbörd och grundvatten.

Samt ett skriftligt test om luft.

 • vad består luft av?
 • vad är växthusgaser?
 • varför är gasen koldioxid livsviktigt för oss?
 • vilken gas finns det mest av i luft?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten och Luft

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
kan förklara vilka vattnets tre former är.
känner till begreppen för vattnets fasövergångar.
kan redogöra för vattnets kretslopp i naturen.
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
kan förklara vad som händer med vattnet när vi spolar i toaletten.
vet att luft består av olika gaser.
förstår varför växter är beroende av att vatten är ett lösningsmedel.
förstå något om hur människan kan påverka vatten och luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: