Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnboll med tvinnad snodd

Skapad 2017-10-31 14:04 i Grundsärskolan Östhammar
Grundskola 3 Slöjd Slöjd
Garnboll med tvinnad snodd

Innehåll

SYFTE/FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

CENTRALT INNEHÅLL

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

För att du ska utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektionerna:

• Hur man tillverkar en garnboll och en tvinnad snodd
• Hur noggrannhet kan påverka resultatet
• Hur färger kan påverka garnbollens uttryck.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

• Tillverka en garnboll som tillsammans med den tvinnade snodden blir ett smycke till dig själv, din jacka, din väska, etc.

För att du ska utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

• Vara delaktig i genomgångar.
• Använda din fantasi och kreativitet.
• Lära dig att lyssna och göra.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

• Vara noggrann och använda tekniken för att göra en garnboll och en tvinnad snodd
• Resonera kring garnbollens uttryck muntligt eller skriva en utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: