Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2 åk 3 diagram och tabeller

Skapad 2017-10-31 14:16 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Det här ska du kunna

 • formulera egna matematiska problem utifrån vardagliga situationer
 • förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med 
 • läsa av och skapa egna tabeller och diagram

Så här arbetar vi

 • Vi skapar matteproblem enskilt och tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem i vår begreppsburk.
 • Vi har gemensamma genomgångar om det innehåll som arbetas med där vi kan ställa frågor och resonera matematik tillsammans.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel, iPad (Qnoddarna), matteboken och laborativa/praktiska aktiviteter.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler och matteboken 
 • Vi gör undersökningar tillsammans och visar resultat genom tabeller och diagram

 

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

 •  

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan använda ord, bildspråk och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i spel och gemensamma praktiska aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga och muntliga uppgifter enskilt.
 • stämma av matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

stapeldiagram

cirkeldiagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: