Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige

Skapad 2017-10-31 14:18 i Stadsskogenskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer arbeta med Sveriges geografi.

Innehåll

Arbetsområde:

Under höstterminen kommer vi arbeta med Sveriges geografi. Vi kommer att lära oss om hur jorden formas och förändras,  jordens naturresurser, natur- och kulturlandskap, namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten. Du kommer också få arbeta med olika slags kartor.   

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta vad geografi är,

- beskriva vår jord och vad som gör att vi kan leva där,

- beskriva hur jordytan har förändrats, 

- hur vi människor påverkar landskapet,  

- några olika karttecken,

- hitta i en kartbok,

- berätta vad som är typiskt för Sveriges natur,

- namn och läge på några landskap, städer, sjöar och berg, 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- resonera kring vad som formar och förändrar jordytan,
- resonera kring hur vi människor påverkar landskapet, 
- använda kartboken,
- läsa kartan, 
- beskriva Sveriges naturtyper,
- namnge läget på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten. 
 

Undervisning:

Du kommer att få
- läsa,
- titta på film,
- arbeta i arbetsboken,
- diskutera med en kompis,
- använda kartboken,
- arbeta med namngeografi på seterra, 
- jobba med instuderingsfrågor, 
- avsluta med ett prov. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: