Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Götaland - Västergötland

Skapad 2017-10-31 14:31 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 3 Svenska Geografi
Under några veckor kommer vi arbeta med en grundkurs i geografi. Vi kommer starta med lite allmän kartkunskap för att sedan inrikta oss lite mer på Sveriges geografi. Vi börjar med hela Sverige för att sen ta reda på mer om Götaland och Västergötland.

Innehåll

Arbetsområde:

Vad vet du om Geografi? Vad kan du om Sverige? Kan du känna igen Sverige på en karta? Under de kommande veckorna kommer du att få en grundkurs i geografi. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 

 • Känna till de fyra värdestrecken 
 • Känna till de enklaste karttecknen och kartans färger
 • Vet hur man slår i en kartbok med hjälp av koordinater
 • Känna igen Sveriges kartbild
 • Peka ut på en Sverigekarta ungefär var du bor
 • De vanligaste karttecknen
 • Namnge och peka ut de tre landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland
 • Namnge och peka ut Sveriges tre största städer
 • Namnge och peka ut Sveriges två största sjöar och öar.
 • Att du bor i Landsdelen Götaland och landskapet Västergötaland.
 • Berätta lite kring Sveriges klimat och natur. 
 • Lite om vårt landskap, Västergötland. 
 • berätta lite om Alingsås historia
 • hur många människor som bor i Sverige och var de flesta bor samt kunna samtala och diskutera kring varför människorna i Sverige har bosatt sig så som de gjort.
 • följande begrepp, klimat, näringar, naturtyper, befolkning, 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge och peka ut de ovannämnda sakerna på en karta.
 • utifrån kartans tecken och färger berätta vad det är för natur i olika delar i Sverige.
 • berätta om Sveriges klimat och natur samt jämföra hur de skiljer sig mellan olika delar av landet.
 • berätta fakta om och beskriva klimatet och naturen i Västergötland.
 • skriva ner korta fakta om Alingsås historia.
 • diskutera kring varför människorna i Sverige har bosatt sig så som de gjort.
 • kunna förklara och använda ovanstående geografiska begrepp.

Undervisning:

Vi kommer se på filmer och läsa faktatexter om vårt land. Vi kommer jämföra hur olika klimatet är beroende var man är i Sverige samt diskutera kring varför Sveriges befolkning har bosatt sig så som vi gjort. Du kommer att få lära dig om Sveriges fantastiska natur och djurliv. Framförallt kommer du få lära dig om ditt eget landskap, Västergötland och vår fina stad Alingsås. Du kommer också få studera Sveriges kartbild och lära dig vad de olika tecknen och färgerna på kartan betyder.

Vi avslutar arbetsområdet med en Kahoote där du kan visa vad du lärt dig.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: