👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildskapande i förskolan

Skapad 2017-10-31 14:44 i Viken Storfors
Förskola
Bildskapande innefattar tvådimensionellt arbete med papper, penna, färg, kritor och liknade material samt tredimensionellt skapande med t.ex. lera, papper och tejp.

Innehåll

Barn ska få skapa i förskolan. Måla, sjunga och spela teater.

Bild, musik, dans och drama beskrivs i läroplanen som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser

och tankar i.

Ofta talar man om estetiska lärprocesser, om praktisk kunskap och att lära med hela kroppen. Att skapa och är alltså inte bara ett område där lärandet tar ett avbrott för att "pyssla lite" man lär sig genom att bryta ned kunskapen och lägga till den i sin egen erfarenhetsvärld. Detta kan ske på många olika sätt, genom många olika verksamheter.

I en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Framför allt gör man kunskap till sin egen genom att aktivt bearbeta den på något sätt.

Man skapar om kunskapen i en ny form. Alla barn är olika och lär sig också på olika sätt. I förskolan vill man därför erbjuda många olika tillfällen för inlärning.

 Tankar, idéer, teorier, intressen och hypoteser som utgår från barnens erfarenhetsvärld, barnens behov och drivkraft att söka kunskaper blir projektarbeten.

På vår förskola försöker vi att tillsammans med barnen utforma en så inbjudande och lustfylld miljö som möjligt. Vår miljö blir som en extra pedagog som erbjuder barnen olika lärtillfällen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016