Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ BI år 7 ht17 - Kropp och knopp

Skapad 2017-10-31 15:25 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
Tonåren är en tid då både kropp och känslor förändras. Plötsligt betyder han eller hon väldigt mycket. Förälskelse, längtan efter ömhet och att vara någon nära upptar ofta tankarna mer än något annat.

Innehåll

Syfte

Under veckorna 45-49 kommer du att få kunskap om dig själv, både fysiskt och psykiskt, samt hur du kan påverka ditt eget välbefinnande. Du ska även få kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument samt ta ställning. Vidare ska undervisningen bidra till att du, tillsammans med andra, samtalar om och lär dig att använda dig av estetiska uttryck. Träning till reflektion kommer att ges, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att bli förtrogen med relevanta begrepp, modeller och teorier kopplat till avsnittet under arbetets gång. 

 

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 

Mål att nå efter avslutat område

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

 

Uppgifter för bedömning

 • Du ska i grupp göra en informationsfilm/informationsbok om pubertet som ska presenteras för en liten grupp i år 5 med tillhörande uppgift/övning.
 • Du ska delta i diskussioner/övningar under lektionerna (ta ställning, argumentera).
 • Du ska skriva egna reflektioner i en tankebok.
 • Du ska göra ett skriftligt test på fakta och begrepp.

 

Genomförande

 • Genomgångar
 • Diskussioner 
 • Filmer
 • Läsning (bok och länkar)
 • Frågelåda
 • Arbetsuppgifter
 • Värderingsövningar
 • Begreppslista

Uppgifter

 • Pubertetspresentation för femmorna

 • Pubertetspresentation för femmorna

Matriser

Bi
BÅ BI år 7 ht17 - Kropp och knopp

Presentation till femmorna

Nivå 1
Nivå 1,5
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Genomförande
Genomför ej någon presentation.
Genomför en presentation.
Genomför en presentation på ett väl planerat sätt.
Innehåll
Fakta + struktur
Innehållet i presentationen är bristfälligt. Det saknas viktiga delar gällande de angivna punkterna/strukturen.
Innehållet i presentationen motsvarar de angivna punkterna/strukturen.
Innehållet i presentationen innehåller viktig och tydlig information som motsvarar de angivna punkterna/strukturen.
Innehållet i presentationen innehåller viktig och tydlig information som motsvarar de angivna punkterna/strukturen på ett mycket bra sätt.
Anpassning
Hur väl presentationen är anpassad till mottagarna (femmorna). Lämpligt innehåll.
Det naturvetenskapliga innehållet saknar anpassning till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är till viss del anpassat till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är väl anpassat till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är mycket väl anpassat till mottagarna.

Skriftlig test

Nivå 1
Nivå 1,5
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta och begrepp
Hur du använder biologins fakta och begrepp inom detta område.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp.
Du har baskunskaper inom detta område.
Du har goda kunskaper inom detta område.
Du har mycket goda kunskaper inom detta område.
Reflektera, ta ställning och argumentera
Hur du använder dig av dina nya kunskaper i biologi i din reflektion och argumentation.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper för att reflektera och argumentera.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt i din reflektion och argumentation. Du kan se det ur minst en synvinkel (fördelar och/eller nackdelar).
Du kan använda dina kunskaper på ett utvecklat sätt i din reflektion och argumentation. Du har bra motiveringar till dina argument. Du kan se både för- och nackdelar.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt i din reflektion och argumentation. Du har väldigt bra motiveringar till dina argument. Du kan se både för- och nackdelar.
Biologins upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor inom detta arbetsområde.
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva inom denna frågeställning.
Du kan ge exempel och beskriva inom denna frågeställning.
Du kan ge exempel och förklara inom denna frågeställning.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser inom denna frågeställning.

Tankebok/lektionsinsats - förmåga att reflektera och diskutera

Nivå 1
Nivå 1,5
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Reflektion
Du saknar tillräcklig förmåga att reflektera/diskutera kring olika "saker" inom detta område.
Du reflekterar/diskuterar på en enkel nivå.
Du reflekterar/diskuterar på en utvecklad nivå.
Du reflekterar/diskuterar på en välutvecklad nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: