Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik (biologi) år 4-5. Ljud och ljus, örat och ögat

Skapad 2017-10-31 17:57 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 5 Fysik
Vad är ljud? Kan man höra ljud i rymden? Finns det ljud vi människor inte kan höra? Varför ser man blixten innan man hör åskknallen? Vad är ljus? Vad är skugga? Hur fungerar glasögon? Hur fungerar våra öron och ögon? Det och många andra frågor kommer du att få svar på under arbetsområdet. Spännande, eller hur? Arbetsområdet ”ljud och ljus” fokuserar på fysik, men det är även en del av NO-undervisningen om människokroppen. Förutom att arbeta med fysikområdet om ljud och ljus kommer vi även arbeta med biologiområdet om örat och ögat.

Innehåll

 

Genomförande

När vi arbetar med ljud, ljus, ögat och örat kommer du under lektionerna att:

 • arbeta enskilt och/eller i grupp med olika typer av uppgifter, ibland med hjälp av din chromebook och ibland utan.
 • få se och diskutera faktafilmer
 • få göra olika quiz (t.ex. Kahoot och Studi)
 • få läsa och diskutera texter (både enskilt och i grupp).
 • genomföra enkla undersökningar

 

Bedömning

En del av dina förmågor i fysik kommer att bedömas i en matris. Dina förmågor i biologi kommer även de att bedömas i en matris om människokroppen. Den matrisen kommer att finnas här i Unikum från hösten i årskurs 5 då det stora arbetet om människokroppen påbörjas.

Dina kunskaper visar du genom:

 • hur du genomför dina arbetsuppgifter under lektionstid.
 • hur du deltar i gemensamma diskussioner.
 • hur väl du genomför enkla undersökningar/laborationer.
 • skriftliga och muntliga läxförhör/prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud och ljus

----->
----->
----->
Ljud
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag förklarar på ett enkelt sätt vad ljud är och hur det uppstår. Jag berättar om att starka ljud kan skada hörseln. I mina förklaringar använder jag minst tre av följande begrepp: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel, tinnitus
Jag förklarar vad ljud är och hur det uppstår. Jag berättar om att starka ljud kan skada hörseln och jag beskriver skillnaden mellan höga och låga toner. I mina förklaringar använder jag minst fem av följande begrepp: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, decibel, tinnitus,
Jag förklarar på ett tydligt sätt vad ljud är och hur det uppstår. Jag berättar om att starka ljud kan skada hörseln och jag beskriver skillnaden mellan höga och låga toner. Jag berättar om att det finns ljud vi människor inte kan höra. I mina förklaringar använder jag minst sju av följande begrepp: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, decibel, tinnitus.
Ljus
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag förklarar på ett enkelt sätt vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. I mina förklaringar använder jag minst tre av följande begrepp: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt och närsynt.
Jag förklarar vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Jag beskriver på ett enkelt sätt hur man kan använda sig av reflexer, speglar och linser. I mina förklaringar använder jag minst fem av följande begrepp: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt och närsynt.
Jag förklarar på ett tydligt sätt vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Jag förklarar hur reflexer, speglar och linser fungerar och hur man kan använda sig av dem. I mina förklaringar använder jag minst sju av följande begrepp: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt och närsynt.
Undersökande arbetssätt
Genomföra och dokumentera
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: