👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt livsviktiga vatten!

Skapad 2017-10-31 20:22 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Tänk om allt vatten på vår jord blev förorenat, hur hade du påverkats av det? Varför är vatten vått? Hur kan en båt flyta? Varifrån kommer vattnet? Hur kan det regna och bli snö? Eleverna har fått vara med och påverka genom att i början av temat fått göra ett VÖL-schema.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin...

 • analysförmåga genom att tex göra jämförelser mellan olika experiment.
 • kommunikativa förmågan genom att vi tex samtalar om vårt livsviktiga vatten.
 • begreppsförmågan genom att vi tex. utvecklar våra naturvetenskapliga begrepp som är kopplade till vatten som tex ytspänning, avdunstning och kondensering mm.
 • procedurförmågan genom att tex söka och samla fakta om vatten.
 • metakognitiva förmåga genom att tex. resonera om rimligheten i olika hypoteser vid laborationer.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

 • redogöra för vattnets kretslopp.
 • berätta om vatten och relatera det till egna iakttagelser.
 • genomföra enklare experiment utifrån instruktioner kopplade till vatten.
 • separera blandningar och lösningar med enklare metoder.
 • dokumentera ett experiment i en laborationsrapport.

Detta kommer vi att göra genom att...

 • följa ditt arbete i helklass, grupp och individuellt.
 • lyssna till sina förklaringar och resonemang.
 • läsa och studera dina dokumentationer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta individuellt, i par, i grupper och helklass men även en del i hela f-3. 

Vi kommer att...

 • börja med en gemensam uppstart i F-3 samt minst ett till tillfälle där vi arbetar åldersintegrerat i hela f-3.
 • genomföra samtal och diskussioner i grupper och helklass.
 • läsa och skriva olika texter tex. faktatexter. 
 • genomföra muntliga redovisningar.
 • genomföra olika experiment och försök.
 • dokumentera i laborationsrapporter.
 • ser filmer och läsa berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3