Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi VT-21 åk 4

Skapad 2017-11-01 08:47 i Tjärnaängskolan Borlänge
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess livscykel, från frö till frö. Du kommer att få lära dig, så, gallra, pollinera, skörda och mycket annat.
Grundskola 4 Fysik Teknik Biologi
Vi kommer att arbeta med detta tema vecka 1-14.I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra och pollinera. Projektet är en NTA låda. Området kommer blandas med kapitlen: Skogen, naturen och sjöar från "Koll på NO"

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

¤ genomföra systematiska undersökningar

¤använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och smahället.

Konkretisering av mål


Vi ska studera/lära oss:
¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel.
¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras.
¤ att mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling.Arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar via NTA-lådan "Frö till frö"

Arbeten i boken "Koll på NO"

Filmer och diskussioner kring området.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Vi kommer att jobba två och två när vi arbetar med NTA-lådan

 

Bedömning

Kortare prov, undersökningar och tester för att visa dina kunskaper.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: