Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2017-11-01 09:23 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vad är teknik och vad har vi den till? Vilken teknik finns i vår vardag och hur har den kommit till? De här frågorna ska vi gemensamt hitta svaren på. Vi ska dessutom lära oss om olika uppfinningar och tekniska hjälpmedel samt hur tekniken utvecklas över tid.

Innehåll

Vad?

I arbetet med teknik ska vi beröra följande områden:

 • Vad är teknik? Hur definieras begreppet?
 • Varför behöver vi teknik?
 • Vilken teknik finns i våra vardagliga miljöer: hemmet, skolan, trafiken?
 • Olika tekniska lösningar och uppfinningar.
 • Olika transportmedel.
 • El och elsäkerhet.
 • Hur tekniska lösningar och uppfinningar förändras över tid.
 • Olika material och återbruk.
 • Programmering

 

Hur?

I arbetet med teknik arbetar vi utifrån läromedlet Boken om Teknik  1-3. i materialet ingår en arbetsbok som eleverna kommer arbeta med under hela lågstadiet. Under arbetets gång kommer vi lära oss om innehållet genom:

 • Lärarledda lektioner.
 • Gemensamma och enskilda uppgifter.
 • Gemensamma samtal.
 • Undersökningar.
 • Filmer
 • Lärarledda och individuella övningar i programmering av Blue-bots.

 

Bedömning

Under arbetets gång bedöms följande förmågor:

 • att identifiera och samtala om tekniska lösningar i vardagen.
 • använda teknikområdets ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
 • värdera konsekvenserna för olika teknikval i vår vardag.
 • genomföra undersökningar och dokumentera arbetssätt och resultat.
 • samtala om hur teknik förändras över tid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: