Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och vi. åk 1

Skapad 2017-11-01 09:29 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I detta området kommer vi att arbeta med jag och begreppet vi. Du ska få möjlighet att lära dig skolans värderingar och förstå vad de innebär för dig och för alla oss som finns på skolan. Hur fungerar vi tillsammans som grupp? Vad vi måste tänka på som både enskild individ och som en grupp. Hur ser det ut i världen? Likheter och olikheter m.m.

Innehåll

Jag & Vi

 

Det här ska du lära dig:

 • Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Respekterar andra människors egenvärde,
 • Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi uppmärksammar individen och hur vi arbetar i grupp.
 • Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss i klassen.
 •  Även vilka normer och lagar som finns i vårt samhälle.
 • Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor.
 • Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur.

 

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning)

 • Jag kommer att få möjlighet att både föra: samtal,lyssna,följa samt att dokumentera mina kunskaper genom bild, form och skrift.
 • Jag kommer att få visa att jag har förstått grundläggande kunskaper om barnets rättigheter. Genom att visa det genom att kunna ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Jag kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Jag kommer få möjlighet att samtala/ följa hur möten brukar organiseras och genomföras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
Jag & vi

So
So
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Att eleven kan beskriva hur möten (klassråd, elevråd) brukar organiseras och genomföras.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Att kunna visa/ ge exempel på vilka normer och regler som vi har i skolan och i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: