Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras av känd konstbild åk 9

Skapad 2017-11-01 10:45 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbete ska du skapa en parafras av en känd bild ifrån konsthistorien. Parafras: kommer från grekiskan och betyder omskrivning. Du ska alltså göra en egen tolkning av bilden.

Innehåll

 

     

Så här arbetar vi:

Vi har en genomgång av begreppet parafras och tittar på olika exempel, både professionellt gjorda och gamla elevarbeten. Vi övar på att analysera konstbilder tillsammans.
Du väljer en konstbild som ska analyseras. Därefter görs en parafras av bilden. Tänk ut vilka förändringar som ska göras för att ändra budskapet i bilden. Teman att välja mellan när du funderar över hur du skall göra din omskrivning av konstverket är tex. frågor om samhället, miljö, identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Det är dock mycket viktigt att kompositionen är densamma som originalet. Detta för att betraktaren ändå ska känna igen bilden.

Slutligen gör du en reflektion och presentation av ditt arbete i en powerpoint eller i ett bildspel.

Tidsram:

lektion 1. Genomgång av begreppet parafras, träna på bildanalys gemensamt. ev. Val av konstbild.

lektion 2. Arbete med bildanalys av den valda konstbilden och planera hur du ska förändra budskapet i din konstbild. 

Arbete med parafrasen, ca 2-3 lektioner. Tekniker du får välja mellan är akryl, oljepastellkritor eller akvarellfärg eller digitalteknik.

(Extra uppgift kan också vara en digital version i photoshop.)

Skriv en reflektion om din parafras. 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske efter presentation av parafrasen och analysen samt fortlöpande under arbetet.

Jag bedömer;

din förmåga att analysera en konstbild (dvs resonera och tolka en bild, både muntligt och skriftligt), 

din förmåga att utveckla egna idéer och pröva och ompröva dina beslut i arbetsprocessen med din bild.

din förmåga att använda olika tekniker.

hur väl du kan förmedla ett nytt budskap som speglar dina erfarenheter och upplevelser i din bildframställning.

Uppgifter

 • Presentation av en konstnär från den västerländska konsthistorien

 • Presentation av konstnär i powerpoint

 • Parafras på en känd konstbild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Mål

E
C
A
Bildframställning
Du skapar en enkel parafras av en konstbild som till stor del stämmer överens med originalet. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen. Presentationen sker med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du skapar en väl genomtänkt parafras som stämmer väl överens med originalet. Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen. Presentationen sker med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du gör en tydlig och väl genomtänkt parafras av en konstbild som stämmer helt överens med originalet. Du kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen. Presentationen sker med god anpassning till syfte och sammanhang.
Redskap för bildframställning
Du bidrar till att utveckla idéer. Du väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Du utvecklar egna idéer. Du väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Du har provat olika lösningar för bästa resultat. Du utvecklar idéer som prövas och väljer de handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
Du besvarar analysfrågorna på ett enkelt sätt. Du kan till viss del föra resonemang om uttryck och innehåll i bilderna.
Du besvarar analysfrågorna på ett relativt väl utvecklat sätt. Du kan föra utvecklade, relativt väl underbyggda resonemang om uttryck och innehåll i bilderna.
Du besvarar analysfrågorna på ett väl utvecklat sätt. Du kan föra utvecklade, väl underbyggda resonemang om uttryck och innehåll i bilderna.

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: