👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2017-11-01 11:41 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Fysik
Vi kommer att arbeta med ljus och ljud, till exempel genom att genomföra experiment och titta på filmer.

Innehåll

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- samtala om och diskutera frågor som rör ljus och ljud

- genomföra enkla undersökningar

- använda och förstå fysiska begrepp

 

Undervisning

Du kommer att får lära dig: 

- vad ljud och ljus är och hur det uppstår

-  hur ljud och ljus sprider sig och reflekteras

- om ljud och ljus som vi inte hör och ser

- om örats och ögats anatomi

 

 

Begrepp: eko, starkt ljud, svagt ljud, höga toner, låga toner, konkav, konvex, frekvens, hertz, decibel, ultraljud, infraljud, ljudvågor.

 

Vi kommer att: 

 

- läsa faktatexter

- titta på filmer

- göra tankekartor

- diskutera och resonera

- gå igenom olika begrepp

- genomföra experiment

- dokumentera experiment

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6