👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-underisningen ht-17

Skapad 2017-11-01 12:35 i Edsta skola Hudiksvall
En bra planeringsmall som är användbar i alla ämnen i grundskolan. Kännetecknas av att det som vänder sig till eleven står överst.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Arbetet under terminens SO-lektioner

Innehåll

 

Undervisning

Under terminen har vi arbetat med: 

 • Stop min kropp
 • Trafik (reflexer, fotgängare och cykel har vi fokuserat på)
 • Nordisk mytologi
 • Boken om mig 
 • Regler (och skillnad på lagar och regler)
 • G.O.T.W.

Vi har dessutom:

 • Klassråd (varje vecka)
 • Elevråd 2 ggr
 • Lilla Aktuellt skola med tillhörande frågesport
 • Gjort upp klassens regler

Lgr11

Syfte

 

Kunskapskrav

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3