Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer och Antiken

Skapad 2017-11-01 13:19 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Nu är dags! Nu ska du äntligen få reda på varför vi har hjul på bilar, bokstäver att skriva med och smarta plogar som kan ploga jorden så att den blir bra att använda! Vad har detta med historia att göra? Ja, det är just det du ska få lära dig under detta arbetsområde!

Innehåll

I detta arbetsområde ska du få göra lite olika saker. Vi kommer att se en hel del korta filmklipp, du kommer att få läsa en del i boken, lyssna på Åsa när hon föreläser en del. Självklart kommer du även att få arbeta i grupp kring olika saker.

Du kommer framförallt att träna på analysförmågan och begreppsförmågan. Historia handlar mycket om att se orsaker till en händelse och sedan vilka konsekvenser den händelse får för människan och samhället. Detta kommer du att träna mycket på utifrån olika mallar som du får av Åsa.

Uppgifter

 • Mycket viktig powerpoint med frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Flodkulturer och Antiken

Rubrik 1 Förklaring av matris

I den här matrisen ser du vad du behöver kunna för de olika kunskapskraven. Om något är otydligt, fråga mig!
F
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
E
->
På väg mot, uppfyller nästan kraven för..
C
->
På väg mot, uppfyller nästan kraven för..
A
Aspekt 1
Tidsperiod
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du visar att du har grundläggande kunskaper om flodkulturerna (Mesopotamien och Egypten). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period.
Du visar att du har utveckladekunskaper om flodkulturerna (Mesopotamien och Egypten). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför och resonerar på ett utvecklat sätt gällande orsaker och konsekvenser. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period och vilken betydelse dessa hade.
Du visar att du har välutveckladekunskaper om flodkulturerna (Mesopotamien och Egypten). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför och resonerar på ett välutvecklat sätt gällande orsaker och konsekvenser. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period och vilken betydelse dessa hade och hur de påverkade människorna.
Ny aspekt
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan resonera om orsaker till att Mesopotamien och Egypten uppstod som flodkulturer samt om vilka konsekvenser dessa flodkulturer fick för människors levnadsvillkor.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om orsaker till att Mesopotamien och Egypten uppstod som flodkulturer samt om vilka konsekvenser dessa flodkulturer fick för människors levnadsvillkor.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om orsaker till att Mesopotamien och Egypten uppstod som flodkulturer samt om vilka konsekvenser dessa flodkulturer fick för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Tidsperiod
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du visar att du har grundläggande kunskaper om Antiken (Rom och Grekland). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period och hur dessa högkulturer blev mindre betydelsefulla.
Du visar att du har utveckladekunskaper om Antiken (Rom och Grekland). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför och resonerar på ett utvecklat sätt kring detta. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period och hur dessa ledare påverkade människorna. Du kan även resonera på ett utvecklat sätt gällande varför dessa högkulturer till slut blev mindre betydelsefulla.
Du visar att du har välutveckladekunskaper om Antiken (Rom och Grekland). Du visar att du förstår när dessa växte fram och varför och resonerar på ett välutvecklat sätt kring detta. Du visar även att du har koll på om det fanns några speciella ledare under denna period och hur dessa ledare påverkade människorna och samhället. Du kan även resonera på ett välutvecklat sätt gällande varför dessa högkulturer till slut blev mindre betydelsefulla.
Ny aspekt
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan resonera om orsaker till att Antikens Grekland och Romarriket uppstod som viktiga kulturer samt om vilka konsekvenser dessa kulturer fick för människors levnadsvillkor och handlingar.
Du resonerar på ett utvecklat sätt gällande orsaker till att Antikens Grekland och Romarriket uppstod som viktiga kulturer samt om vilka konsekvenser dessa kulturer fick för människors levnadsvillkor och handlingar.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt gällande orsaker till att Antikens Grekland och Romarriket uppstod som viktiga kulturer samt om vilka konsekvenser dessa kulturer fick för människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan se en utvecklingslinje från de första flodkulturerna till antikens Rom och Grekland och du beskriver enkla samband mellan dessa två perioder.
Du kan se utvecklingslinjer från de första flodkulturerna till antikens Rom och Grekland och du beskriver utvecklade samband mellan dessa två perioder.
Du kan se utvecklingslinjer från de första flodkulturerna till antikens Rom och Grekland och du beskriver välutvecklade samband mellan dessa två perioder.
Ny aspekt
Fortsatta utvecklinslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer fram till idag, dvs se hur det förflutna (flodkulturerna och Antikens Grekland och Romarriket) har påverkat oss idag. Detta gör du genom att du motiverar på ett enkelt sätt.
Du kan ange några tänkbara fortsättningar på dessa utvecklingslinjer fram till idag, dvs se hur det förflutna (flodkulturerna och Antikens Grekland och Romarriket) har påverkat oss idag. Detta gör du genom att du motiverar på ett utvecklat sätt.
Du kan ange några tänkbara fortsättningar på dessa utvecklingslinjer fram till idag, dvs se hur det förflutna (flodkulturerna och Antikens Grekland och Romarriket) har påverkat oss idag. Detta gör du genom att du motiverar på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du använder dig av begrepp som är viktiga (se separat papper) på ett i huvudsak fungerande sätt när du visar dina kunskaper om flodkulturerna och Antiken.
Du använder dig av begrepp som är viktiga (se separat papper) på ett fungerande sätt när du visar dina kunskaper om flodkulturerna och Antiken.
Du använder dig av begrepp som är viktiga (se separat papper) på ett välfungerande sätt när du visar dina kunskaper om flodkulturerna och Antiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: