Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-11-01 15:18 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden var en orolig tid i Sverige. Kungarna var maktlystna och ville ha mer makt och mer landområden. Det var många olika krig under den här perioden. Folket svalt på grund av missväxt och barn anklagade vuxna för att föra bort dem till Blåkulla. Det här arbetsområdet ska ge dig kunskap om det århundrade som kallas Stormaktstiden. Vi ska söka svar på flera frågor - Varför kallas det Stormaktstiden? Hur levde människor då i jämförelse med hur det är idag? Vilka spår finns kvar idag? Vilka berömda och omtalade personer levde då? Vad hände på Stormaktstiden och hur har det påverkat vår tid?

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Varför tiden 1611-1718 kallas Stormaktstiden.
 • Spår från Stormaktstiden.
 • Gustav II Adolf, Kristina, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och Axel Oxenstierna.
 • Hur Sveriges karta såg ut.
 • Maktpyramiden: adel, präster, borgare och bönder.
 • Hur det var att leva under stormaktstiden.
 • Häxprocesser.
 • Vasaskeppet.
 • Nyheter: vägar, post, tidningar.
 • Sverige, Europa och världen under Stormaktstiden.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbetsblad med olika uppgifter.
 • Läsning av faktatexter.
 • Filmer.
 • Samtal och diskussioner.
 • Fördjupning om Vasaskeppet eller häxprocesser.
 • Använda atlas för att jämföra Sveriges gränser idag och på Stormaktstiden.
 • Gemensam ordlista över historiska begrepp så att du kan tala och skriva om Stormaktstiden.
 • Högläsning ur boken "Bränn häxan" med efterföljande diskussioner.

Begrepp

Stormaktstidsarbetet innehåller en hel del ord och begrepp som du behöver förstå:

legoknekt, protestant, katolik, enväldig, missväxt, pesten, kyrkoböcker, skörbjugg, förmyndarregering, abdikera, reduktionen, indelningsverket, snapphanar, valloner, karoliner, epidemi, häxprocesser, orsak, konsekvens

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du arbetar individuellt med olika uppgifter om Stormaktstiden där du ska läsa fakta och bsvara frågor, dra egna slutsatser, samt kunna argumentera för och emot olika frågeställningar.

Du ska göra en mindre fördjupning om Vasaskeppet eller häxjakter.

 

Du ska i ett skriftligt läxförhör kunna:

 • visa att du kan tidsperioderna i rätt tidsföljd.
 • tala om varför det kallas Stormaktstiden.
 • orsaker och konsekvenser av häxprocesser och krig.
 • ge exempel på spår i vårt samhälle från Stormaktstiden och även motivera hur trovärdiga de är.
 • ge exempel på förändringar och nyheter.
 • förklara ord och begrepp.
 • se likheter och skillnader i hur det var att leva på Stormaktstiden i olika samhällsklasser och även jämföra med nutiden.
 • redogöra för likheter och skillnader mellan de olika stånden.
 • redogöra för likheter och skillnader på Sveriges karta då och nu.
 • visa att du känner till något om viktiga personer och händelser under Stormaktstiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska händelser och personer
Levnadsvillkor, krig, häxprocesser, epidemier, nyheter, kungarna, Kristina, Axel Oxenstierna
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar
Krig, häxprocesser, reduktionen, indelningsverket, levnadsvillkor
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du förstår hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser och tidsperioder. Hur levnadsvillkor för olika samhällsklasser har förändrats.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Globalt utbyte av t ex handelsvaror, språk och kultur. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar inte det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda källmaterial
Vad historiska källor, t ex brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag. Källkritiskt tänkande.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
Hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historiska personer och händelser, t ex drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du känner till spår av historien i den tid vi lever i. Du har inte visat att du förstår att det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du använder inte historiska begrepp när du skriver och diskuterar om historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: