Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytorlogerna & Tro och väsen

Skapad 2017-11-01 16:10 i Åledsskolan Halmstad
En grundmall att använda när vi skapar planeringar. Genom att använda samma grundmall får vi en gemensam struktur som alla känner sig bekant med. På så sätt blir det också enklare och mera naturligt att använda varandras planeringar. De rubriker som finns är där för att man ska ha dem i åtanke vid planeringe men kan självklart plockas bort om de inte är aktuella i aktuell planering.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Idrott och hälsa SO (år 1-3) Svenska Matematik Musik Bild
Arbeta med temat Nordiska väsen och hur man förr i tiden förklarade naturen och naturliga fenomen.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta tema är att eleverna ska få kunskap kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människor.
De ska få kännedom om berättelser som handlar om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. Läsa och skriva faktatexter samt få skapa och uttrycka sig på olika sett. 

Kunskapskrav

Se längre ner på sidan. 

Bedömning

De ska få skriva faktatexter om ett tilldelat väsen. Bedömningen sker under de delmoment som sker i skrivprocessen samt det färdiga resultatet.

Eleverna ska få måla sitt väsen med hjälp av en konstnär. De ska få lära sig att använda akvarell. 

Under lektionerna ska eleven vara delaktig och samtala kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

 

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer att ha högläsning från boken John Bouers sagovärld.

De kommer att få lyssna på en radioserie från UR skola, Tro och väsen samt titta på en filmserie från UR skola, Mytologerna. Båda dessa serierna tar upp tio av folktrons noridska väsen som förr var ett sätt att förklara märkliga saker som hände i naturen. 

Eleverna blir uppdelade i expertgrupper där var och en ska fokusera på det väsen som hen blir tilldelat och utifrån böcker och ovanstående serier göra en tankekarta för att sedan skriva en faktatext.   

Vi kommer få besök från en konstnär v:12 som kommer handleda eleverna i skapandet av en akvarellmålning av sitt väsen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Mu Bl Idh SO
Bedömningsmatris

Rubrik 1

Har arbetat med
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: