👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Skrivrummet Återberättandetext

Skapad 2017-11-01 19:25 i Njupkärrs skola Tyresö
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 5
Grundskola 5 Svenska

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Innehåll

Senaste nytt - återberättande texter 

Under arbetsområdet kommer du som elev få lära dig:

 • hur man skriver en tidningsartikel
 • hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext
 • vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar, som verb i preteritum, beskrivande verb och ämnesspecifika ord
 • hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal
 •  skilja på fakta och åsikt
 • att planera och skriva en egen kort artikel 

Undervisningen 

 • Klassen arbetar tillsammans med texttypen och läser många olika tidningsartiklar
 • Steg 1: klassen arbetar tillsammans med texttypen och lär sig att känna igen innehåll, syfte och struktur
 • Steg 2: Eleverna arbetar med språkliga drag som är typiska för en tidningsartikel, grammatik och språkliga knep
 • Steg 3: Klassen skriver en gemensam text tillsammans
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver en egen text och bedömer den tillsammans med läraren

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med texttypen

• kunna skriva en tidningsartikel med tydligt innehåll anpassat till syftet

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav i slutet av åk 6 - bedömning utifrån åk 5 nivå

Du kan
skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Du kan
på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan
skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.