Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet

Skapad 2017-11-02 08:32 i Stallgården Hedemora
Förskola
Vi kommer att arbeta med läslyftet , att börja insprerar till att arbeta med barnens språkutveckling.

Innehåll

 Nuläge

Vi fick veta att vi ska arbeta med läslyftet och vi började då att fråga några föräldrar vad de läser för böcker hemma för sin barn. Flera av föräldrarna berättar att de läser böcker Pino hemma ,så vi väljer att läsa boken om Pino och Pinos bondgård i den första delen för att se vad barnen har för intresse för Pino på förskolan.

Efter att vi har arbetat med Pino så ska vi ställa frågor till barnen och vi valde då att arbeta med boken knacka på där barnen bla kan gissa vem som bor bakom vilken dörr.

I den tredje övningen ska barnen göra en egen saga eller så kan vi arbeta med en gammal folksaga, vi har valt att arbeta med bockarna bruse då. 

 

Innehåll 

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. 

Med språk-,läs-och skrivutveckling menas, i detta sammanhang, att barn i förskolan på ett lekfullt sätt ges möjlighet att möta olika texter och dela med sig av upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer. Läs-och skrivutveckling kan stimuleras på många sätt i förskolan, exempelvis genom berättande, skapande eller utforskande med hjälp av digitala verktyg

Syfte 

Att utmana och  stimulera barn språkutvecklingen.

Mål

Vi vill alla barnen på avdelningen ska regelbundet bli "lästa för "då man konstaterat att i dagsläget så läser föräldrar inte i samma utsträckning och det har visat sig att en del barn har svårigheter i sin skolgång med läs och skrivutvecklingen. 

Arbetsätt

Vi vill på flera olika sätt gestala böcker på olika sätt som flanosagor, och visa böcker på touch teven.
Använda oss av olika röster

Diskutera och prata om det som står i böcker, färger, antal,djur osv. 

Analys och diskussion 

Vi kommer på våran arbetslagsplanering diskutera hur det går med läslyftet och hur vi kan arbeta vidare framöver. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: