Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektions/Uppföljningsmall Mårran

Skapad 2017-11-02 10:16 i Mumindalen Svedala
Förskola
Reflektions/Uppföljningsmall

Innehåll

Detta dokument tilldelas personalgruppen. det är arbetsmaterial.

Datum: 17/10-2017 Uppföljning 2 Datum: 5/12-2017

Arbetslagets namn: Knyttet

Barngrupp: Mårran

 

Uppföljning nummer ....1 och 2...av projektet

Läroplansmål

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

 

SKA - mål:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

 

VAD? Vad har vi erbjudit barnen och varför gjorde vi, just detta/så här? Verksamhet, Undervisning, Metoder, förhållningssätt, organisation. Lärmiljöer

 Mårran Har valt att ha lekplatsen som projekt. Vi valde detta för att barnen visade ett enormt intresse för den ny renoverade lekplatsen. Vi har valt att arbeta med ett lekredskap i taget. Vi har än så länge undersökt gungan och rutschkanan. När vi undersöker de olika lekredskapen får barnen använda sig av sin kropp som ett undersökande verktyg. En fördel med att lära med hela kroppen är att kunskapen finns med hela livet. Vi har pratat om olika krafter och om friktion. Barnen får träna sig på att ställa hypoteser. På lekplatsen har vi även valt ut två stycken träd som vi följer för att se naturens skiftningar. 

VAR ÄR VI? Resultat.  Hur har det gått /hur blev det. Vilka resultat  ser vi ? Har barnen fått förändrat kunnande i riktning mot de läroplansmål vi valt? Tyckte de det var intressant och roligt? vilket gensvar har vi fått? Vilka kännetecken har vi sett?  Ta hjälp av dokumentationer och reflektioner.

 Barnen visar fortfarande ett stort intresse för lekplatsen. Barnen vill gärna testa och utforska de olika lekredskapen. De ansvariga pedagogerna ser att barnen gärna svarar samma som kompisen gör. En del vårdnadshavare har berättat att barnet gärna vill gå till lekplatsen även på helgerna.

Uppföljning 2: Vi kan nu se att en del barn vågar ställa egna hypoteser som skiljer sig från sina vänner. 

 

VARFÖR? Blev det som det blev. Tolkning/Analys

Reflektera över sambandet mellan aktiviteter, utförande, miljöer, metoder, organisering, förhållningssätt, barnens intresse, glädje och de resultat vi har nått/inte nått. Vad är det som fungerar/inte fungerar? Varför fungerar det/fungerar det inte? Vilka möjligheter och hinder är det viktigt att lyfta fram? Finns det andra perspektiv? Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?   (Glöm inte att forskning kan bidra med vetenskapliga perspektiv) 

 Eftersom vi lyssnar på barnen och fångar upp deras intressen så kan vi med små vägledningar få projektet att gå vidare. Ibland är det lite svårare att fånga alla barnen. Vid visa aktiviteter skulle vi behöva göra grupperna ännu mindre för att kunna fånga de barn som behöver lite extra vuxen stöd. De ansvariga pedagogerna märker att de måste arbeta mycket med värdegrunden. 

Uppföljning 2: Vi arbetar mycket med värdegrunden genom turtagning och samspel. 

 

 VART SKA VI?  utgå från analysen. Vad kom ni fram till där. Uppdatera ev genom att lägga till nya läroplansmål.

Vi ska fortsätta att lyssna på barnen och fångar upp deras intressen så kan vi med små vägledningar få projektet att gå vidare. Vi kommer fortsätta med att arbeta mer med värdegrunden. 

 HUR GÖR VI? Planera, hur går vi vidare? Varför ska vi göra just detta? Åtgärder inför nästa period. Utmana de vuxnas föreställningar och normer och öppna för möjligheter att förändra. inkludera utbildning , undervisning, metoder, förhållningssätt, värdegrund, organisering, lärmiljöer.

Vi ska fortsätta att arbeta med vårt projekt och se vart barnens intresse leder oss inom vårt valda projekt. Vi går nu in i nytt UNDIF-cykel, där vi tittar på undervisning ur ett pragmatiskt perspektiv. Vilket med största sannolikhet kommer utmana pedagogerna inom värdegrund, normer och värden och vårt förhållningssätt. Kanske kommer då projektet ta nya infallsvinklar. 

Uppföljning 2: Vi behöver titta över våra barns närvaro så att det inte alltid är ett och samma barn som missar utedagen. 

 Gå till projektbeskrivningen och uppdatera den, tilldela den uppdaterade projektbeskrivningen till er barngrupp 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: