Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering affär på Pionen-Språkutveckling

Skapad 2017-11-02 10:26 i Solsidans förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Solsidans förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi har sett att många av barnen är intresserade av affär och har då skapat en affär på avdelningen

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Att leka affär

 

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

 - Kom och köp!

Barnen har gått med handväskor till olika ställen och "handlat"

De har "skrivit" handlingslistor

 

Vilka lärprocesser är barnen inne i- vad är det barnen försöker förstå?

bearbetar vardagssituationer

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt

 

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför?

växande möten

kommunikation och samspel

vi har valt detta tema utifrån barnens intressen

 

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål

Se nedan.

Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifterHur och när gör vi detta?

 • gjort tankekarta med barnen-vad kan man köpa i affären? Vad handlar man med i affären?


Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

 • alla är delaktiga
 • 1-ca 4år
 • mest inomhus
 •  

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Observationsanteckningar, Barnens tankar kring "affär" via tankekartor som vi gör tillsammans med barnen, foton och filminspelning som barnen och pedagoger tar/gör, Unikum.

 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utmanade vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Vi startade upp med att göra en tankekarta tillsammans med barnen. Det har varit mycket aktivitet i affären och alla barnen har varit delaktiga, med försäljning, handling och cafeverksamhet. Vi har skapat pengar, glassar och samlat material till affären. Tant Anita har varit på besök vid några tillfällen, det har varit uppskattat. Vi pedagoger upplever att det har varit mycket bra samspel, samarbete och kommunikation i aktiviteterna runt affären. Vi pedagoger har deltagit i leken runt affären och utmanat barnen med att bl.a. beställa olika saker och antal i cafet.

Reflektioner om hur vi går vidare, utmanar barnen har uteblivit många gånger av olika anledningar. Vi kom igång med våra reflektioner väldigt sent i höstas pga att vi hade många nya barn som vi ville skulle vara fullt trygga och inskolade.

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: